You are currently viewing Szkoła specjalna Żory – dlaczego NIE?

Szkoła specjalna Żory – dlaczego NIE?

Dlaczego nie używamy nazwy szkoła specjalna w Żorach?

Mimo, że od 20 lat istnienia frazy szkoła specjalna takie placówki bardzo się zmieniły, do dnia dzisiejszego panuje stereotyp, że jest to miejsce gdzie oddaje się dziecko jak do „przechowalni” pod opiekę nauczycieli, którzy nie potrafią dostać etatu w zwykłej szkole i gdzie nikt nie dba o rozwój uczniów z dysfunkcjami. 

Tymczasem w chwili obecnej szkoły specjalne są placówkami gdzie dzieci rozwijają swoje zainteresowania i pasje, realizują często podstawę programową jak w zwykłych szkołach, przystępują do egzaminów i są pod opieką wykwalifikowanej kadry nauczycieli, specjalistów i opiekunów. Szkoły specjalne dysponują często znacznie lepszymi warunkami lokalowymi, wyposażeniem i pomocami naukowymi. Uczniowie uczą się w mało licznych klasach, biorą czynny udział w życiu szkoły i lokalnych społeczności, korzystają z pomocy specjalistów.

Spis treści

Zalety posłania dziecka do szkoły specjalnej

Zaletami nauki w szkole specjalnej są:

 • kameralne klasy
 • program nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb dzieci
 • wykwalifikowana kadra przygotowana do pracy z dziećmi z dysfunkcjami
 •  skupienie się na potrzebach każdego ucznia
 • przyjazna atmosfera sprzyjająca uczeniu się
 • możliwość stosowania różnych form terapii (hipoterapia, dogoterapia, SI, biofeedback)
 • opieka psychologa, pedagoga, logopedy, tylfopedagoga, surdopedagoga, rehabilitanta
 • ciągła współpraca z rodzicami – rodzic ma większy wpływ na to co się dzieje w szkole
 • nauka tolerancji, akceptacji, współpracy i empatii
 • lepsze przygotowanie dzieci do życia i radzenia sobie z problemami i dysfunkcjami
Szkoła Specjalna Nasza Szkoła Żory
Szkoła specjalna Żory
Szkoła specjalna Żory dzieci kreskówka idące do szkoły z tornistrami, kredkami

Czym Nasza Szkoła różni się od innych szkół specjalnych w Żorach?

W naszej placówce uczniami są dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm w tym zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawność ruchową, afazję oraz sprzężenie tych niepełnosprawności.

Co nas wyróżnia?

 • Posiadamy własną bazę lokalową, wyposażone klasy i gabinety. Baza lokalowa wraz z rozwojem placówki będzie powiększana i dostosowywana na potrzeby dzieci z orzeczeniami.
 • Mamy już 7 lat doświadczenia w prowadzeniu bliźniaczej placówki w Katowicach, do której dzieci dojeżdżają z odległości nawet ponad 50 km.
 • Nasza kadra posiada odpowiednie kwalifikacje. Publikuje artykuły i poradniki. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem na konferencjach poświęconych pracy z dziećmi z dysfunkcjami. ( https://naszaszkolazory.pl/dziewczyny-i-kobiety-w-spektrum-autyzmu-poradnik/ ).
 • Gwarantujemy rozwój placówki tak aby dziecko, które rozpocznie u nas naukę mogło ją kontynuować do 8 klasy a potem przejść do będącego w organizacji Liceum Ogólnokształcącego.
 • Zapewniamy rodzicom pomoc przy kompletowaniu niezbędnej dokumentacji.
 • Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej.
 • Posiadamy Dyplomy „Szkoły dla Asa” i „Szkoły z Klasą”.
 • Na naszej stronie internetowej jest dostępna anonimowa skrzynka na sygnały, przez którą zarówno rodzice jak i uczniowie mogą zgłaszać wszelkie uwagi, prośby, problemy.
 • Wspieramy Edukację Domową. W Naszej Szkole nauczyciele przygotowali specjalne lekcje dla uczniów korzystających z edukacji domowej. Lekcje i spotkania organizujemy cyklicznie. 

Co oferujemy naszym uczniom?

 • Zapewniamy uczniom różne formy terapii, rewalidacji i rehabilitacji.
 • Zapewniamy pomoc specjalistów w wyposażonych gabinetach
 • Placówka oferuje szeroki zakres pomocy i wsparcia dla dzieci:
  • z niską samooceną,
  • strachem przed brakiem tolerancji ze strony rówieśników,
  • nieśmiałością.
 • Nasi uczniowie biorą udział w różnego rodzaju warsztatach i laboratoriach naukowych. 
 • Nasi uczniowie z powodzeniem zdają egzaminy na zakończenie nauki w szkole podstawowej i kontynuują naukę w szkołach średnich lub zawodowych.

Dlaczego nie mamy w nazwie szkoła specjalna w Żorach?

Dlaczego nie używamy nazwy „szkoła specjalna” – Po prostu u nas nie ma podziału dzieci na lepszych/gorszych, zdrowych czy z dysfunkcją.  Każdy uczeń ma swoje pasje i zainteresowania, każdy ma jakąś swoją tajemną „MOC”, każdy ma swoje mocne i słabe strony. Nasza placówka daje możliwość rozwoju pasji i zainteresowań. 

Nasze motto: Pasja + Wizja + Działanie = Sukces

Opinie rodziców o Naszej Szkole

Dla mnie najbardziej liczy się zawsze opinia naszego dziecka, ono jest dla nas najważniejszym źródłem informacji o szkole, rówieśnikach, atmosferze, pomysłach na zajęcia itp. Nasz Syn przeszedł nie jedną placówkę publiczną i nie publiczną - nigdzie nie odnalazł się tak jak w tej szkole. To miejsce jest magiczne, kadra nauczycieli jest wyjątkowa (nie bezbłędna - bo takich nie ma, ale ucząca się), bardzo wszyscy się starają i to bardzo pomaga dziecku w codziennym funkcjonowaniu. Zakończyły się lęki, niechęć, ucieczki w samotność... Wszyscy tam mają swoje miejsce i nauczyciele potrafią wydobyć z wychowanka jego najlepsze cechy oraz je docenić, oraz wzmocnić. Można tam liczyć na indywidualne podejście, placówka jest świetnie przygotowana do różnych dysfunkcji dziecka w tym niepełnosprawności ruchowych. Serdecznie polecam tą szkołę - oby nadal rozwijała się z roku na rok, a wraz z nią nasze dziecko .

Szkoła z Sercem, która daje możliwość rozwoju mojej córce w jej własnym tempie, bardzo miła atmosfera która sprzyja dzieciom w nauce, nauczyciele motywują, mają ogromne serca, indywidualnie podchodzą do ucznia, wspierają, budują pewność siebie, uczą jak radzić sobie w życiu codziennym, prawdziwi nauczyciele i personel z powołania i z pasją. Wychowawczyni, która zawsze jest w stałym kontakcie, służy pomocą i dobrą radą oraz dobrym słowem! Zdecydowanie polecamy Naszą Szkołę

”Nasza Szkoła” w Katowicach to nie tylko szkoła przyjazna dla Asa (dla osoby w spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera) , ale również dla dziecka, ucznia i człowieka. To życzliwe, rozumiejące i wspierające grono nauczycielskie. Na pierwszym miejscu jest wzajemny szacunek – uczniów, nauczycieli i rodziców. Dla mojego syna szkoła nareszcie nie jest karą. Wiedza zgłębiana jest w niestandardowy, ciekawy sposób, w ilości, którą jest w stanie przyswoić dziecko. Ważniejsze od wiedzy są rozwój społeczny i osobisty. W szkole można liczyć na zajęcia dodatkowe pedagogiczne, psychologiczne, rozwijające umiejętności społeczne, hipoterapię, dogoterapię, basen, rehabilitację, biofeedback. W chwili obecnej szkoła oraz zajęcia dodatkowe są bezpłatna. Jedyne czego żałuję to to, że nie znalazłam jej wcześniej.

Witam serdecznie polecam tą szkołę ponieważ z każdym problemem można się zwrócić do Pani Dyrektor jak i wychowawczyni czy psychologa .Moja córka chodząc do tej szkoły zaczęła się lepiej uczyć widać że nauczyciele wkładają duży wysiłek żeby dziecko nauczyć . Pozdrawiam Serdecznie

Dobra szkoła, w której dziecko z potrzebami może się rozwijać, poczuć się wartościowe. Szczególnie praca w małych grupach pod okiem kompetentnych nauczycieli to strzał w dziesiątkę. Tutaj córka odzyskała wiarę w siebie, a my zaczęliśmy spokojniej patrzeć na przyszłość naszego dziecka.

„Nasza Szkola” , to szkoła , która wspiera ucznia i rodzica. To miejsce , w którym dziecko rozwija swoje pasje i zainteresowania, do którego chętnie się wybiera. Pani Dyrektor i Nauczyciele otwarci i rozumiejący problemy swoich uczniów. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy 🙂