Edukacja Domowa

U nas liczy się DZIECKO!

Realizując podstawy programowe jakie określa Ministerstwo Edukacji i Nauki można praktykować taki rodzaj edukacji aż do wieku maturalnego. Prawo oświatowe pozwala na naukę w domu, za zgodą dyrektora szkoły, do której dziecko jest zapisane.

Nasza Szkoła w Żorach we współpracy z naszą placówką w Katowicach, wspiera wszystkich korzystających z edukacji domowej. Nasi nauczyciele opracowali cykliczne lekcje, pomagające Rodzicom w nauce a uczniom w integracji z rówieśnikami. Zapraszamy.

Edukacja Domowa Żory
Edukacja domowa Żory

Edukacja Domowa

Aby otrzymać zgodę na naukę w systemie edukacji domowej należy złożyć stosowne dokumenty:

  • podanie do dyrektora placówki,
  • opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej z oświadczeniem dotyczącym zapewnienia warunków do kształcenia
  • zobowiązanie dotyczące przystępowania przez dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych
  • zobowiązanie zaliczenia wszystkich przedmiotów – na takich samych zasadach jak jego rówieśnicy w tradycyjnej placówce szkolnej
  • uiszczenie wpisowego w wysokości 400 złotych