You are currently viewing Maj 2023

Maj 2023

Koncentracja, poznawanie i radzenie sobie z trudnościami

Jednym z celów edukacji jest rozbudzenie ciekawości poznawczej u uczniów oraz kształtowanie postawy otwartej wobec świata przyrody. Ważną kompetencją jest też:

  • przyswojenie strategii radzenia sobie z trudnościami
  • współpracy
  • i uważności

Matematyka

Edukacja matematyczna ma na celu rozwijanie zdolności do poznawania otaczającej nas rzeczywistości, wyciągania wniosków i rozwiązywania różnych problemów, wykorzystując do tego narzędzia dostosowane do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Plastyka

Uczniowie podczas zajęć plastycznych mają możliwość poznania różnych technik plastycznych, rozwijania wyobraźni twórczej oraz zdolności manualnych.

Hipoterapia