You are currently viewing Długopis 3D

Długopis 3D

Pracując z długopisem 3D uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczą się koncentracji, cierpliwości oraz rozwijają umiejętności manualne np.właściwy chwyt pisarski. Zajęcia z długopisem 3D motywują do pracy, wyzwalają pozytywne emocje, które wspomagają proces uczenia się.

Więcej: https://naszaszkolazory.pl/category/aktualnosci/laboratoria-przyszlosci/

#LaboratoriaPrzyszłości #CentrumGovTech #MEiN #technologie #edukacja #nauka #EdTech #szkoła #innowacje