You are currently viewing Pierwsze testy

Pierwsze testy

Sprzęt i wyposażenie, które otrzymaliśmy w ramach programu Laboratoria Przyszłości gotowe do testów przez naszych uczniów. Jako pierwszy jeszcze przed feriami testowany był robot Photon.

#LaboratoriaPrzyszłości #CentrumGovTech #MEiN #EdTech #EduTech