You are currently viewing Co zapewniamy naszym uczniom

Co zapewniamy naszym uczniom

 1. Bezpieczeństwo w naszym obiekcie,
 2. Troskliwą opiekę od godz. 7:00 do 17:00,
 3. Zindywidualizowaną pracę w klasach liczących kilku uczniów,
 4. Wysoki poziom nauczania realizowany przez sprawdzonych nauczycieli, pedagogów,
 5. Indywidualizację potrzeb ucznia oraz rozwijanie jego uzdolnień,
 6. Od 1 klasy edukację informatyczną w nowoczesnej pracowni komputerowej,
 7. Opiekę psychologa, pedagoga oraz logopedy– wczesne diagnozowanie ewentualnych problemów edukacyjnych i wychowawczych oraz poszukiwanie skutecznych metod ich rozwiązania,
 8. Treningi efektywnego uczenia się, logicznego myślenia, pamięci i koncentracji uwagi.
 9. Poza podstawową ofertą edukacyjną możliwość wszechstronnego rozwoju zainteresowań, pasji i rozbudzania drzemiących talentów w ramach kółek.
 10. Zajęcia rozwijające inteligencję emocjonalną prowadzone przez psychologa szkolnego,
 11. Kontynuację nauki w kolejnych klasach od 1 do 8 (już wkrótce uruchomimy kolejne klasy)

Zapraszamy!