BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ LOGO
Nasza Szkoła Żory wejście

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ LOGO

Jesteśmy Niepubliczną Szkołą Podstawową z uprawnieniami szkoły państwowej w Żorach. Prowadzimy nabór dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm w tym zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawność ruchową, afazję oraz sprzężenie tych niepełnosprawności. Zapewniamy specjalistyczne programy i oferujemy rodzaj wsparcia, którego często nie można znaleźć w szkołach publicznych, jak i prywatnych. Wspieramy również edukację domową.

Misją Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Nasza Szkoła” będzie solidne wychowanie i wykształcenie świadomie wybierane poprzez poznawanie kultury i bycie kulturalnym. Pozwolimy na rozwijanie swoich umiejętności pozwalających odróżnianie dobra od zła, poznawanie zasad godnego życia , pełnego szacunku i życzliwości dla drugiego człowieka. Zadbamy o harmonijny rozwój fizyczny , emocjonalny i intelektualny. Będziemy starać się pogłębiać zainteresowania wychowanków wzbogacając ich osobowość.

  • 2016 założenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nasza Szkoła w Katowicach – organ prowadzący Economicus Sp. z o.o.
  • 2021 zmiana nazwy na Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Nasza Szkoła” w Katowicach i organu prowadzącego na Edukacja Górnośląska Sp. z o.o.
  • 2022 otwarcie placówki Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Nasza Szkoła” w Żorach

Do pobrania: TUTAJ

Edukacja Górnośląska Sp. z o.o. 

NIP: 9542819161

REGON: 387237765

KRS: 0000863931

Prezes Sabina Agnieszka Kubica

KONTAKT:

  • +48 883 999 710
  • dyrektor@naszaszkolazory.pl

Sabina Kubica

KONTAKT:

  • +48 883 999 710
  • dyrektor@naszaszkolazory.pl

Urszula Przybylska

KONTAKT:

+48 883 999 803
sekretariat@naszaszkolazory.pl

Poniedziałek 7:00 do 17:00

Wtorek – Czwartek 7:00 do 15:00

Piątek 7:00 do 13:00

Szkoły podstawowe (85.20.Z)

Co to jest BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu – http://www.bip.gov.pl/, według Spisu Podmiotów, dostępnego jako pierwsza pozycja w menu po lewej stronie witryny albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu.
Informacje publiczne zawarte w Biuletynie organizuje się w postaci baz danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych.

Menu główne
Kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujących się w Biuletynie, jest menu główne. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny, po lewej stronie ekranu. Jest to menu podmiotowe i przedmiotowe podzielone na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnianymi informacjami. Poszczególne działy opatrzone są nagłówkami w postaci pogrubionych napisów. Odnośnikiem kierującym do wybieranej kategorii danego działu jest nazwa tej kategorii. Po wskazaniu kursorem myszy takiego odnośnika, kursor przyjmuje postać charakterystycznej dłoni a tekst zostaje podkreślony.

Historia zmian Rejestr zmian zawartości strony (jeśli zmiana nastąpiła) – informujący o tym jakich dokonano poprawek w jej treści lub o jakie informacje została uzupełniona (rejestr zmian pozwala na zapamiętanie wcześniejszych wersji dokumentu wraz z załącznikami).

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Joanna Nyga Smykowska

KONTAKT

Aby skontaktować się, wyślij wiadomość pod e-mail: iodo@economicus.eu

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Nasza Szkoła" w Żorach

Adres:

44-240 Żory

ul. Księcia Leszka 3

Telefon:

 +48 883 999 710

Mail:

sekretariat@naszaszkolazory.pl

dyrektor@naszaszkolazory.pl

Nr konta:

ING Bank Śląski: 71 1050 1214 1000 0090 3285 1066