You are currently viewing Bawimy się w reporterów

Bawimy się w reporterów

Robimy zdjęcia

Podczas szukania pierwszych oznak wiosny, nasi uczniowie mieli okazję poznać zastosowanie i działanie aparatu fotograficznego. Udział w programie Laboratoria Przyszłości daje możliwość rozwoju kompetencji technicznych oraz kreatywności.

LaboratoriaPrzyszłości #CentrumGovTech #MEiN #technologie #edukacja #nauka #EdTech #EduTech #szkoła #innowacje

Laboratoria Przyszłości
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Centrum GovTech